Ansvarsfraskrivelse

Du kan få adgang til denne hjemmeside på betingelse af, at du accepterer og overholder alle de vilkår, der er anført ovenfor.

Du bruger denne hjemmeside på egen risiko.

Denne hjemmeside er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af brug af materialet eller noget af ovennævnte.

Denne hjemmeside er ikke ansvarlig for tab eller negative konsekvenser ved at tilgå links til andre hjememsider fra www.bonusrating.com.

Hvis du tilgår hjemmesider, der er linket til fra denne hjemmeside, bedes du bemærke, at vi ikke er ansvarlige for deres tilstand eller indhold. Husk, at disse hyperlinks tilbydes som en service til dig, og heri skal ikke lægges, at vores hjemmeside godkender eller anbefaler dem.

Bemærk venligst, at tilgang til andre hjemmesider, der er linket fra på www.bonusrating.com, sker på helt egen risiko.