Δήλωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα ακόλουθα θεωρούνται ιδιοκτησία της BonusRating και προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων).

  • Όλες οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας
  • Υλικό
  • Κείμενο
  • Λογισμικό
  • Διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες
  • Γραφικά
  • Φωτογραφίες
  • Logs
  • Εμπορικά Σήματα
  • Ονόματα

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείται τα παραπάνω χωρίς την ρητή έγκριση της BonusRating. Η συγκεκριμένη έγκριση θα πρέπει να σας δοθεί γραπτώς.

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση και η διανομή μέρους ή ολόκληρου του παραπάνω κειμένου χωρίς ρητή έγγραφη έγκριση.