Αποποίηση ευθύνης

Σε περίπτωση που συμφωνείτε και αποδέχεστε τους παραπάνω όρους μπορείτε να εισέλθετε στην ιστοσελίδα.

Χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα με δικό σας ρίσκο.

Αυτή η ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει από τη χρήση του παραπάνω υλικού.

Αυτή η ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά ή τυχόν επιπτώσεις μπορεί να προκύψουν από την ενεργοποίηση συνδέσεων σε άλλες ιστοσελίδες από το www.bonusrating.com.

Αν μπαίνετε σε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο αυτής της ιστοσελίδας, παρακαλώ σημειώστε ότι δεν φέρουμε ευθύνη για την κατάσταση τους ή το περιεχόμενό τους. Να θυμάστε πάντα ότι αυτοί οι σύνδεσμοι προσφέρονται ως μια υπηρεσία προς εσάς και δεν θα πρέπει να θεωρείτε ότι η ιστοσελίδα μας σας παρακινεί ή σας προτείνει την επίσκεψη των εν λόγω ιστοσελίδων.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η πρόσβαση των ιστοσελίδων που συνδέονται με το www.bonusrating.com γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.