Kopirett

Følgende betraktes som eiendel av BonusRating, og er beskyttet av eiendomsrettslover (inkludert kopirett og varemerke):

  • All informasjon på denne siden
  • Materiale
  • Tekst
  • Programvare
  • Reklamering og forfremmelser
  • Grafikk
  • Bilder
  • Logger
  • Varemerker
  • Navn

Du kan ikke bruke det ovennevnte uten tillatelse av BonusRating. Denne tillatelsen må mottas skriftlig.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, utgi eller spre noe av det ovennevnte uten skriftlig tillatelse.